Reglementen, statuten, beleid

Net als iedere andere vereniging heeft V.C. Atak '55 ook regels. Die zijn grofweg samengevat in "De Statuten" (notarieel vastgelegd) en "Het Huishoudelijk Reglement". Beiden zijn goedgekeurd door de "Algemene Leden Vergadering". Door aangaan van het lidmaatschap conformeer je je aan de gedragsregels en de reglementen van Atak. Lees deze dus zorgvuldig door!

Huishoudelijk reglement V.C. Atak '55
Statuten V.C. Atak '55
Regels V.C. Atak '55 

Notulen Algemene Ledenvergadering V.C. Atak' 55 2022