Lid worden

Hierbij meld ik mij aan als lid van V.C. Atak'55

Geef aan of je wel of geen competitie gaat spelen. Dit veld is verplicht.
Je hebt je achternaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je roepnaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je voorna(a)m(en) niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je geslacht niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je adres niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je postcode niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je woonplaats niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Je hebt je e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je geboortedatum niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer

 Er wordt na aanmelding een pasfoto gemaakt voor de spelersinformatie in het systeem.

Digitale machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.C. Atak ’55 om na aanmelding van zijn/haar genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens contributie [1] en/of bondsgeld [2], zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering, de statuten en het huishoudelijk reglement. De contributie geldt voor een heel seizoen. En geldt bovendien voor een team, met andere woorden: er geldt geen individuele contributie.

Net als iedere andere vereniging heeft V.C. Atak´55 ook regels. Door aangaan van het lidmaatschap conformeer je je aan de gedragsregels en de reglementen van V.C. Atak´55. Lees deze dus zorgvuldig door! De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier terug te lezen.

Ongeldige invoer
Je hebt je IBAN-nummer niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je IBAN-tenaamstelling niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je dient akkoord te gaan met het automatisch incasso

Het intrekken van deze machtiging kan slechts schriftelijk en met opgaaf van reden geschieden. Je dient hierbij tevens jouw naam, adres en IBAN-nummer (bankrekeningnummer met voorloop codering) en bic-nummer te vermelden.

[1] Drie keer per seizoen: namelijk in september, december en maart.
[2] Als je competitie speelt: wordt verrekend over het seizoen.

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je op internet, apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij jouw toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de gegevensverwerkingen en publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, onze website (www.atak55.nl), apps en social media. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Geef aan of je wel of geen toestemming geeft

Hierbij meld ik mij definitief aan bij V.C. Atak ’55

Je handtekening is verplicht om je inschrijving te voltooien.

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder, verzorger of voogd ondertekend te worden.

Je dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring
Je hebt je naam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je handtekening is verplicht om je inschrijving te voltooien.
Je dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring