Lid worden

Aanmeldingsformulier

Hierbij meld ik mij aan als lid van V.C. Atak'55:

Geef aan of je wel of geen competitie gaat spelen. Dit veld is verplicht.
Je hebt je achternaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je roepnaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je voorna(a)m(en) niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je geslacht niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je adres niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je postcode niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je woonplaats niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Je hebt je e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je geboortedatum niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Geef aan of je wel of geen scheidsrechterlicentie hebt. Dit veld is verplicht.

Elektronische pasfoto wordt door de vereniging gemaakt!

Door deze aanmelding verplicht ik me tot het betalen van contributie (en eventuele boetes), zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen, de statuten en het huishoudelijk reglement. De contributie geldt voor een heel seizoen. En geldt bovendien voor een team, met andere woorden: er geldt geen individuele contributie.

Net als iedere andere vereniging heeft V.C. Atak´55 ook regels. Die zijn grofweg samengevat in 'De Statuten' (notarieel vastgelegd) en 'Het Huishoudelijk Reglement'. Beiden zijn goedgekeurd door de 'Algemene Leden Vergadering'. Door aangaan van het lidmaatschap conformeer je je aan de gedragsregels en de reglementen van V.C. Atak´55. Lees deze dus zorgvuldig door!

Digitale machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.C. Atak’55 om met ingang van onderstaande datum van zijn/haar genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie [1] en/of bondsgeld [2], zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het seizoen, de statuten en het huishoudelijk reglement.

Ongeldige invoer
Je hebt je IBAN-nummer niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je IBAN-tenaamstelling niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je handtekening is verplicht om je inschrijving te voltooien.
Je dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring

Het intrekken van deze machtiging kan slechts schriftelijk en met opgaaf van reden geschieden. Je dient hierbij tevens jouw naam, adres en IBAN-nummer (bankrekeningnummer met voorloop codering) en bic-nummer te vermelden.

[1] Drie keer per seizoen: namelijk in september, december en maart.
[2] Als je competitie speelt: wordt verrekend over het seizoen.