Nieuws
Teams
Programma
Uitslagen en standen
Verslagen

Clubinformatie
Lidmaatschap
Contributie
Sponsoren
SponsorKliks
Zaal
Fotoboek
Gastenboek
Inloggen

<<     September 2020     >>
Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vri
Zat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Regels

 • Afzeggen voor trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk beperken. Kun je eventueel niet trainen (studie, werk, onvoorziene omstandigheden) dan vroegtijdig afmelden bij de desbetreffende trainer.
 • Alcohol is alleen toegestaan als je aan de leeftijdsbepalingen voldoet en alleen daar waar toegestaan.
 • Bespreek wensen, ideeën of problemen met de trainer. Levert dat niets op neem dan contact op met de betreffende coördinator.
 • Bij blessures en/of schorsingen wordt van je verwacht dat je gewoon op de training en/of bij de wedstrijd verschijnt.
 • Draag bij wedstrijden de juiste clubtenues.
 • Geen discriminerende uitlatingen en bovenal sportief gedrag.
 • Het gebruik van iedere vorm van drugs is op het sportcomplex niet toegestaan. Het is verboden om te roken in het sportcomplex.
 • Ik beheers het spel én mezelf
 • In de kleedkamers blijft men van andermans eigendommen af. Een goede raad: neem waardevolle spullen mee de zaal in.
 • Jij hebt gelijk, scheids! We accepteren beslissingen van de scheidsrechters en lijnrechters.
 • Kleedkamers (zowel bij thuis- als uitwedstrijden) moeten schoon achter gelaten worden. De laatste twee spelers/speelsters die de kleedkamer verlaten, zijn verantwoordelijk.
 • Na afloop van een wedstrijd binnen een wedstrijdronde douchen in verband met drukte op de zaterdag.
 • Op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden. Bij trainingen minimaal vijf minuten voor aanvang van de training en bij wedstrijden minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, tenzij anders afgesproken.
 • Ouders/verzorgers van spelers worden op wedstrijddagen in principe geacht niet in de kleedkamers te verschijnen. Bij de jongere leeftijdscategorieën kan hiervan worden afgeweken.
 • Supporters moedigen positief aan.
 • Supporters zijn betrokken en zetten zich in door te helpen.
 • Tijdens trainingen wordt alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen is het gebruik van mobiele telefoons verboden.
 • We komen afspraken na.
 • Correct gedrag naar anderen toe (pest-, kleinerend- en ander negatief gedrag) wordt niet getolereerd. Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (slaan, spugen, etc.) worden hierop aangesproken en waar nodig disciplinair gestraft. Het bestuur zal de ouders/verzorgers van jeugdspelers daarvan op de hoogte stellen.
 • Definitief weggestuurd worden tijdens de training en/of de wedstrijd betekent dat er sancties genomen worden!
 • Groot of klein, ik wil een voorbeeld zijn
 • Ik ben zuinig op het materiaal.
 • Kom gezamenlijke teamafspraken na. Een teamsport geeft verplichtingen in en rond het veld.
 • Neem tips en aanwijzingen van trainer, coach en medespelers in je op en doe er je voordeel mee.
 • Respecteer de regels van je sport.
 • Samen staan voor een faire uitoefening van je sport.
 • Supporters komen niet op het veld.
 • Volleybal is een teamsport, dus je medespelers zijn je belangrijkste goed. Help elkaar wanneer nodig.
 • Wanneer een speler wordt gewisseld, dan blijft deze speler bij het team. Dit is op de spelersbank. Een trainer/coach kan in bepaalde gevallen anders beslissen.
 • We tonen respect aan medespelers en de tegenpartij.
 • We zijn zuinig op de spullen van een ander en op de spullen van onze vereniging.
 • Wij tonen goede omgangsvormen en dragen deze uit.
 • Zet (verbaal) geweld buitenspel!
 • Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen / wedstrijden voor een positieve en stimulerende houding.
 • Zorg voor duidelijke en heldere communicatie naar elkaar.

V.C. Atak '55 • Secretariaat: Watersnip 57; 5165 KN Waspik • t. (0416) 316805
Website: www.atak55.nl • E-mail: secretariaat @ atak55.nl • Rabo De Langstraat: NL43RABO0156593947 • KvK Brabant: 40271499 • Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G