Nieuws
Teams
Programma
Uitslagen en standen
Verslagen

Clubinformatie
Lidmaatschap
Contributie
Sponsoren
SponsorKliks
Zaal
Fotoboek
Gastenboek
Inloggen

<<     September 2020     >>
Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vri
Zat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Inhoud

Introductie
Organisatie
Ereleden
Infoboekje
Trainingstijden
Beschikbaarheid van de zalen
Downloads
Atak participeert in gowaalwijk.nl
Atak en de regels
Contact
Verjaardagen
Nieuwe leden
Jaarkalender
Beleid tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag
Contact trainers

 

Introductie

Volleybalclub V.C. Atak '55 is opgericht op 15 november 1955 door een vriendenclub. De eerste trainer was Harrie Urbaniak.

De club maakt al decennia lang deel uit van het Waspikse verenigingsleven en is anno 2020 uitgegroeid tot een club met 254 leden, waarvan 73 jeugdleden. De doelstelling van V.C. Atak '55 is:

"Het bevorderen van het beoefenen van de volleybalsport"

Bij V.C. Atak '55 kan elke liefhebber de volleybalsport beoefenen op zijn of haar eigen niveau. Dit varieert van divisieniveau landelijk t/m het recreatieve volleybal. Tweewekelijks vindt er een ‘Atak-thuisdag’ plaats. Alle competitieteams spelen dan een thuiswedstrijd in Sportcentrum Waspik.

De gemoedelijke sfeer en het goede niveau zijn een bindende factor voor V.C. Atak '55. De leden voelen zich erg betrokken bij de club waardoor V.C. Atak '55 een hechte club is met een goede sfeer. Hierdoor wordt er ook vaak gesproken over de "Atak-familie"!

Door de inzet van zo’n 70 fanatieke vrijwilligers kunnen veel sporters de volleybalsport bij V.C. Atak '55 uitoefenen. Naast het volleyballen in de zaal worden er gedurende het seizoen diverse activiteiten georganiseerd die garant staan voor gezelligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn het jeugdkamp, het beachvolleybaltoernooi en carnatak.

De jeugdopleiding van V.C. Atak '55 is een voorbeeld in de regio en zorgt voor een goede doorstroom van talenten naar de seniorenteams. De jeugd heeft de toekomst. Dit blijkt wel uit het feit dat in vrijwel het hele bestaan van V.C. Atak '55, ook in de topjaren waarin de club 2e divisie speelt, de selectie van heren 1 en dames 1 hoofdzakelijk bestaat uit leden van de eigen opleiding. Kortom:

"V.C. Atak '55, een club voor jong en oud waar een goed niveau en gezelligheid al jaren samengaan!"


 

Organisatie

De organisatiestructuur van V.C. Atak '55 bestaat uit de Algemene Leden Vergadering, het bestuur en een groot aantal commissies.

Activiteitencommissie Beachcommissie
Bestuur Communicatie commissie
Competitiecommissie Fotografen
Frikandeltoernooi commissie Gemeentezaken
Jeugdcoordinatie Jeugdcoordinator
Jubileumcommissie Kampcommissie
Kascontrolecommissie Materialencommissie
Sponsor commissie Sportmasseur
Technische commissie  


 

Ereleden

Naam Foto
Marcel Berendse  
Jan van Dongen  
Alex van Gerwen  
Thieu van Gorp overleden
Kees de Hond overleden
Bertus Kamp  
Adri Kemmeren  


 

Infoboekje

Sinds seizoen 2010-2011 wil Atak ieder seizoen een boekje uitbrengen, waarin als staat wat je wilt en moet weten.
Een boekje waarmee je de weg kunt vinden binnen onze vereniging.


 

Trainingstijden

Atak heeft een groot aantal teams, die we ieder op hun niveau trainingsfaciliteiten aanbieden.
In de regel vinden alle trainingen in Waspik plaats, maar gezien de grootte van onze vereniging en de relatief beperkte mogelijkheden binnen de gemeente, wijkt Atak soms uit naar omliggende gemeenten. Klik voor een gedetailleerd overzicht op de link hieronder.

Klik hier om de trainingstijden te zien.


 

Beschikbaarheid van de zaal

Atak maakt gebruik van een aantal zalen waar training gegeven wordt.
In de regel trainen en spelen we in Waspik. Soms zijn de zalen gelimiteerd ingehuurd of beschikbaar. Klik voor een gedetailleerd overzicht op de link hieronder.

Klik hier om de beschikbaarheid van de zalen te zien.


 

Downloads

Buiten het informatieboekje zijn er binnen Atak nog een aantal bestanden in gebruik om zaken te stroomlijnen.
Bijvoorbeeld de aan- en afmeldformulieren.
Maar ook een declaratieformulier en sinds seizoen 2011-2012 de vastspeeladministratie.

Samen met tal van andere "handigheidjes" zijn de te downloaden.


 

Atak participeert in gowaalwijk.nl

GO Waalwijk biedt een overzicht van activiteiten, evenementen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging. Je ziet in één oogopslag wat er te doen en te beleven is in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.
Nieuwsgierig? GO!


 

Atak en regels (Statuten, Huishoudelijk Reglement)

Net als iedere andere vereniging heeft Atak ook regels. Die zijn grofweg samengevat in "De Statuten" (notarieel vastgelegd) en "Het Huishoudelijk Reglement". Beiden zijn goedgekeerd door de "Algemene Leden Vergadering". Door aangaan van het lidmaatschap conformeer je je aan de gedragsregels en de reglementen van Atak. Lees deze dus zorgvuldig door!


 

Infoboekje

Sinds seizoen 2010-2011 wil Atak ieder seizoen een boekje uitbrengen, waarin als staat wat je wilt en moet weten.
Een boekje waarmee je de weg kunt vinden binnen onze vereniging.


 

verjaardagen

Net als binnen elke familie houden we netjes bij wie er jarig zijn.
Op deze pagina zie je wie er jarig zijn geweest en wie er jarig zijn.


 

nieuwe leden

Wie zijn er als laatste bij de club gekomen?.

klik hier om de pagina te openen


 

jaarkalender

Wat zijn de door het seizoen heen geplande activiteiten van Atak?.

klik hier om de pagina te openen


 

Beleid tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag

 1. Er wordt geadviseerd om aan alle begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen.

 2. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan namens de vereniging (geen bestuurslid)
  • De taken van de vertrouwenscontactpersoon:
   • Eerste opvang/aanspreekpunt
   • Doorverwijzen
   • Preventieactiviteiten

 3. Als een of meerdere gedragsregels overtreden worden dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de bond.
  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook
  • De begeleider zal tijden training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
  • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

 4. Er zijn brochures beschikbaar, die bij NOC*NSF gratis zijn op te vragen


 

(email)Contact met de trainers

 

Contact

Secretariaat
John Kottier

Adres
Watersnip 57
5165 KN Waspik

Telefoon:
0416 316805

V.C. Atak '55 • Secretariaat: Watersnip 57; 5165 KN Waspik • t. (0416) 316805
Website: www.atak55.nl • E-mail: secretariaat @ atak55.nl • Rabo De Langstraat: NL43RABO0156593947 • KvK Brabant: 40271499 • Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G